Vi ønsker å gi støtte og mulighet til å se nye perspektv i møte med livets utfordringer

Vi er tre privatpraktiserende terapeuter med ulik bakgrunn og kompetanse.
Trykk på bildene for mer informasjon og timebestilling.

Marie Farstad

Psykoterapeut / Integrativ terapeut


Image

Marie Farstad – Psykoterapeut / Integrativ terapeut


Utdanning: Pedagog og diakon med videre utdanning innen psykoterapi, Integrativ terapi, master/fordypning i religionspsykologi.

Tilbyr: Psykoterapi / humanterapi knyttet til allmenne livsutfordringer, økt selvbevissthet og refleksjoner rundt eget liv, og stress, angst, depresjon, utbrenthet, samlivs- og relasjonsproblematikk, krenkelser og skam, seksualitet, identitet, med mer. Samtalen er hovedverktøyet men også kreative metoder og arbeid med kroppen der klienten ønsker det. 

Mobil: 97612064
E-post: marie.farstad@gmail.com
Websider:
www.mariefarstad.no
www.integrativ-terapi.no 
www.eag-fpi.com

Kari Aam

Psykoterapeut, Veileder, Sjelesørger


Image

Kari Aam - Psykoterapeut, Veileder, Sjelesørger

Utdanning:Fysioterapeut, Psykoterapeut  med etterutdanning i behandling av traumer. Sjelesørger. Lederutdanning for helse-og sosialsektoren. Erfaring fra selvmordsforebyggende arbeid. Mindfulnessinstruktør. Meditasjonslærer.

Tilbyr: Psykoterapi for enkeltpersoner og par rettet mot eksempelvis samlivs- og relasjonsproblematikk, identitetsspørsmål, personlig utvikling, behandling av sjokk og traumer, sorgreaksjoner. personal- og lederveiledning. Veiledning i konflikthåndtering. Kurs, foredrag og workshops innen mindfulness og oppmerksomhetstrening. 
Sjelesorgsamtaler.

Tlf: 911 10 634
E-post: kaaam@hotmail.com
Webside: Ny webside under utarbeidelse

Lotta Svartdahl

Familieterapeut NFFT/Coach


Image

Lotta Svartdahl - Familieterapeut NFFT/Coach

Utdannelse: Familieterapeut NFFT – med videreutdanning i Klinisk arbeid med par - Personalutvikling og ledelse - Konflikthåndtering /mekling – Faglig veiledning/Coaching – Sertifisert kursleder i PREP, Kommunikasjonskurs for par.

Tilbyr: Individ og parsamtaler – samliv og relasjonsproblemer – selvtillitstrening - personlig utvikling, pårørendeproblematikk, å leve med sykdom, medavhengighet – psykisk vold - utbrenthet.– konflikthåndtering – arbeidsveiledning – PREP kurs - også PREP for 2. 

Mobil: 481 92 770
Epost: lotta@svartdahl.no
Webside: Webside under utarbeidelse

Besøksadresse: Akersgata 74, Oslo.

Respekt Samtalesenter finner du i tredje etasje i Akersgata 74 i Oslo. Inngangen er fra Thor Olsens gate, og det står Kurbadet over døren. 

Respekt Samtalesenter ligger bare 8 minutter fra Egertorvet/Stortinget T-banestasjon.